บทความเกี่ยวกับ “การศึกษาเรียนรู้”

พิจารณาความตาย : ไม่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักรู้

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่, ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต, ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึง ในเบื้องหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้ว และยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด, ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น
– มหาปรินิพพานสูตร มหา ที่ ๑๐ / ๑๓๙ / ๑๐๖

ความตาย คือ…นิรันดร์ นี่คือสิ่งที่ทุกคนจำต้องตระหนักไว้เสมอ แม้ผู้คนมากมายไม่อยากเผชิญ พูดถึง แม้แต่จะคิดถึง แต่ทุกชีวิตก็หนีความตายไปไม่พ้น ดังนั้นการพิจารณาความตายด้วยความสงบสุขุมจึงน่าจะมีคุณค่าสำหรับชีวิตที่ยังอยู่

อ่านต่อ

พัฒนาภาวะผู้นำ : เพื่อโลกสู่สันติสุข

โลกก้าวสู่ยุคซึ่งมากด้วยคนหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ นั่นหมายถึงพวกเขาปรารถนาที่จะบ่มเพาะตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักแห่งความยุติธรรม ต้องการขัดเกลาตนเพื่อให้รู้เท่าทันสังคม เข้าใจผู้อื่นและตนเองอย่างลึกซึ้ง หนุ่มสาวผู้มากด้วยคุณภาพเหล่านี้ ล้วนใฝ่ฝันถึงสังคมที่เปี่ยมด้วยความสันติสุขและสงบร่มเย็น

อ่านต่อ

New Heart New World : หัวใจตื่นรู้

ความอยู่รอด ความรัก ความสำเร็จ ชื่อเสียง เงินทอง อำนาจ ฯลฯ … ล้วนคือสิ่งที่ปุถุชนต่างดิ้นรนไขว่คว้า ประหนึ่งว่าเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดของมนุษยชาติ ทั้งๆที่แท้แล้วเมื่อได้มามากมายเพียงใด คนเราก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยสุดสิ้นการดิ้นรนแสวงหา หนำซ้ำยังเพิ่มความเครียดความทุกข์ให้แก่นเองอย่างสุดบรรยาย นั่นยังมิต้องพูดถึงระหว่างทางของการไขว่คว้าที่ต้องเผชิญฯกับการยื้อแย่งกันอย่างโหดร้ายและระทมทุกข์สารพัด

ทั้งปวงนี้มิใช่เป็นเพียงปัญหาระดับปัจเจกเท่านั้น แต่มันถึงกับนำวิกฤตมาสู่มวลมนุษย์อย่างคาดไม่ถึง ! ดังนั้น ก่อนที่หายนะจะมาเยือน มนุษย์ต้องตื่นรู้จากการหลับใหลที่เคยเป็นมาอย่างยาวนาน จะต้องตื่นอย่างรู้เท่าทันว่า สรรรพสิ่งทั้งปวงล้วนโยงใยกันอย่างลึกซึ้ง ตื่นเพื่อรับรู้ถึงชีวิตใหม่ มีหัวใจดวงใหม่   นั่นคือ “หัวใจตื่นรู้” ที่ มีอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นและมีความสุขแท้

อ่านต่อ

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา

มหาวิทยาลัยนาโรปะ (มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1947 โดยผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบต นามว่าเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช เป็นแหล่งที่ริเริ่มแนวคิดเรื่องจิตปัญญาศึกษา สถาบันการศึกษาแห่งนี้โดดเด่นในด้านการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เคารพต่อเพื่อนมนุษย์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง การสืบค้นสำรวจภายในตนเอง เพื่อนำสู่การหยั่งรู้อย่างลึกซึ้ง

นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาที่ใช้แนวคิดจิตปัญญาในการจัดการเรียนการสอนยังมีที่ California Institute of Integral Studies (CIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Buddhist Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน และ Sathya Institute of Higher Learning ประเทศอินเดีย

อ่านต่อ

ง่ายงามในความธรรมดา : ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ความปรารถนาอย่างยิ่งอีกสิ่งของปุถุชนก็คือ ความแน่นอนมั่นคง ทั้งๆที่โดยสัจจะแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ หนำซ้ำความอยากดังกล่าวยังนำทุกข์มาให้อย่างจีรัง !

ฉะนั้น มนุษย์จึงควรตั้งคำถามกับตนเองว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตนั้น เขาควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร ? เมื่อในโลกแห่งความจริงนั้นฝันของเราไม่มีทางเป็นจริงได้ทุกอย่าง จึงควรหาหนทางผ่อนคลายความทุกข์ไว้ล่วงหน้า และหาคำตอบให้แก่ตนเอง ท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิต โดยยังคงมีกำลังใจ และสนุกกับการเดินทางบนเส้นทางแห่งชีวิต

อ่านต่อ

NLP : เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน

การดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต มาจากความรู้สึกผิด ลงโทษตัวเอง โดยไม่รู้ตัว
– ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง

โลกของเราใบนี้ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่จมอยู่กับความทุกข์โศก กังวลกลัว ยังตกอยู่ในบ่วงของความรู้สึกผิดอยู่แทบทุกขณะจิต เหล่านี้ล้วนกลายเป็นอุปสรรคอันสำคัญในชีวิต ยังผลให้ผู้นั้นดำเนินกิจวัตรไปอย่างไร้สุข และไม่ประสบความสำเร็จแทบทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการเรียน เพื่อนฝูง ความรัก การทำงาน กระทั่งกลืนกินทุกวันเวลาในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย

NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro-Linguistic Programing (การป้อนข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์เข้าไปสู่จิตใต้สำนึก) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การจัดพฤติกรรมของสมองและจิตใต้สำนึก (Neuro) โดยใช้ชุดภาษาพูดและทางกาย (Linguistic) และ เพื่อช่วยให้บุคคลแปลความสิ่งที่มากระทบใหม่ แล้วตอบสนองเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์กับชีวิต (Programming)

อ่านต่อ

การปฏิบัติทองเลน (Tonglen) : รับทุกข์-ส่งสุขด้วยรักและเมตตา

“ส่งจิตให้ผู้อื่นมีความสุข และตั้งจิตให้ตนเองพ้นทุกข์” นั่นคือวิธีคิดที่มีมาแต่ดั้งเดิม แต่หลายท่านอาจถึงกับตะลึง เมื่อทราบว่า มรรควิธีแห่ง “ทองเลน” (Tonglen Tib. གཏོང་ལེན་) นอกจากเผื่อแผ่ความสุขให้ผู้อื่น(Tong) ยังยินดีที่จะรับทุกข์รับโศกจากผู้อื่นมาสู่ตนเองอีกด้วย(Len)

อ่านต่อ

นพลักษณ์ : ศาสตร์ระดับจิตวิญญาณ

“นพลักษณ์” (Enneagram) คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจ และเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับจิตวิญญาณ อดีตกาลนานโพ้นกว่า 2 พันปี เมื่อครั้งที่นักบวชซูฟี (นิกายหนึ่งในศาสนาอิสลาม) ได้ตั้งปุจฉาว่า เหถุใดแม้นักปฏิบัติธรรมก็ยังมีปัญหาบาดหมางกัน

นั่นนำมาซึ่งการค้นคว้าแสวงหา กระทั่งค้นพบสัจจธรรมแห่งการมองเข้าไปในตน มิใช่มุ่งจะอยากเปลี่ยนแปลงหรือเพ่งโทษผู้อื่น แต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณซึ่งยึดโยงกับความสุขความทุกข์

อ่านต่อ

ฝึกทักษะการจับประเด็น … เพื่อชีวิตที่ไม่หลงทาง

แม้มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์โลกที่ฉลาดล้ำลึกที่สุด แต่ต้องยอมรับว่ามนุษย์มีข้อจำกัดในหลายๆประการ เช่น มีความทรงจำที่จำกัด จึงไม่สามารถจำทุกถ้อยกระบวนความในแต่ละวันได้หมด

มีความอดทนที่จำกัดจึงมักจะไม่ทนพอที่จะฟังใครพูดอะไรที่ยาวๆนานๆ หรือการพูดจาที่ซ้ำซากวกวน มีเวลาที่จำกัด จึงไม่อาจจะนั่งคุยหรือเสวนากับใครได้นานเป็นวันๆ ได้

อ่านต่อ

ซาเทียร์ : ขุมพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเรา

ความสุขที่แท้จริง” คืออะไร ? ดูเหมือนทุกคนบนโลกต่างก็ไขว่คว้าหา “ความสุข” อย่างแสนจะเหน็ดเหนื่อย และโดยมากมักจะเชื่อกันว่า ความสุขก็คือ วัตถุภายนอก ข้าวของเงินทอง กระทั่ง ลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกคนต่างแย่งชิงไล่ล่าอย่างไม่รู้จบ แต่มักจะได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ได้มากบ้าง น้อยบ้าง ไม่เคยสมใจหรือพอใจ หนำซ้ำเมื่อได้มากลับนำความทุกข์มาให้อย่างหนักหนายิ่งกว่าเดิม เพื่อที่ในที่สุดก็พบว่า มันหาใช่ความสุขที่แท้ไม่ !

ซาเทียร์ คือ ทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งให้คำตอบว่า

ความสุขที่แท้นั้น ย่อมเริ่มต้นจากภายในจิตใจของตน ยอมรับตนเอง รัก เข้าใจ เมตตาตนเอง แล้วเผื่อแผ่ การยอมรับ ความรัก เข้าใจ และเมตตาสู่เพื่อนร่วมโลก

อ่านต่อ

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons