บทความเกี่ยวกับ “งานจิตอาสา”

เครือข่ายจิตอาสา Volunteerspirit : สร้างสังคมและตนเองให้เติบโตและเป็นสุข

มหันตภัยสึนามิเมื่อปลายปี พ.ศ.2547 นำความวิปโยคใหญ่หลวงมาสู่หลายประเทศในแถบเอเชีย (รวมทั้งประเทศไทย) แต่ ท่ามกลางความสูญเสียเศร้าโศกกันเกินบรรยายนั้น ได้ก่อให้เกิด “อาสาสมัคร” จากหลายชาติหลายภาษาผู้เข้าร่วมเป็นพลังกายใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก แล้วต่อมายังได้เชื่อมโยงติดต่อกันเป็นเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านต่อ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม : สะพานสายรุ้งแห่งสันติภาพ

หากสังคมใดมีความเป็นธรรม สังคมนั้นย่อมมีสันติภาพ และเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกันได้ นี่คือหลักการของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ซึ่งเชื่อว่า สำนึกแห่งจิตอาสานั้นเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้ หากมาเรียนรู้กระบวนการทำงานของอาสาสมัคร เพราะจะก่อให้เกิดจิตสำนึกของการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมด้วยจิตที่เมตตากรุณา พร้อมกันกับจะได้ตรวจทานตนเองอยู่เสมอว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นประโยชน์จริงหรือไม่ ?ทำเพื่อประโยชน์สุขของใคร ? และสิ่งที่ทำนี้ได้ช่วยยกระดับคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ ?

เหล่านี้จะเป็นดังแสงสว่างที่คอยนำทางไปสู่คุณงามความดี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างมีความเป็นธรรมและสันติสุข

อ่านต่อ

อาสาข้างเตียง … เราจะก้าวผ่านความทุกข์ยากไปด้วยกัน

อาสาข้างเตียง” คือ อาสาสมัครผู้อยู่เคียงข้างผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นเพื่อนชวนพูดคุยรับฟัง หรือชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจ ผ่อนคลายจากความกังวลกลัว ความเงียบเหงา มีชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุข และ ก้าวข้ามความทุกข์ยากไปด้วยกัน

จริงอยู่ โรงพยาบาลย่อมมีแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอยู่แล้ว แต่เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ทุกท่านล้วนแล้วมีภาระหนักอึ้ง การมีจิตอาสาซึ่งมีเมตตาจิตและผ่านการอบรมมาจนมีความเข้าอกเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี ย่อมเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระแก่โรงพยาบาลได้แน่นอน

อ่านต่อ

ธนาคารจิตอาสา : ต้นทุนเพื่อสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ธนาคารนี้คงเป็นแห่งเดียวในเมืองไทยที่ไม่รับฝากเงินทอง แต่รับบริจาค เวลา !
ภายใต้ 3 ภารกิจหลัก นั่นคือ

  1. ระบบฝากเวลา (Time Bank)
  2. ปฐมนิเทศและการอบรม (Orientation and Training)
  3. งานอาสาสัมพันธ์ (VRM-Volunteer Relation Management)

แม้ธนาคารน้องใหม่ดังกล่าว จะเปิดตัวมาไม่นานนัก แต่จำนวน “เวลา” ที่ผู้คนนำมาฝากไว้ มีกว่าแสนชั่วโมงแล้ว! และนี่ก็คือ “ต้นทุน” อันทรงคุณค่า ที่จะนำมาซึ่งความเสียสละเอื้ออาทรแก่เพื่อนร่วมสังคม

อ่านต่อ

ธรรมยาตรา : การดำเนินด้วยธรรม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
ธรรม ธรรมะ[ทํา ทํามะ] น. คุณความดี เช่น เป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม คําสั่งสอนในศาสนาฯ
ยาตร ยาตรา [ยาด, ยาดตฺรา] ก. เดิน, เดินเป็นกระบวน

ธรรมยาตรา (ธรรม + ยาตรา) จึงหมายถึง การดำเนินไปด้วยธรรม (ความถูกต้อง ความดีงาม ความจริง) หรือ การออกไปด้วยธรรม อีกนัยหนึ่งก็คือ การดำเนินออกจากทุกข์ทางกายใจด้วยธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ธรรมยาตรา หรือ การเดินอย่างเป็นหมู่กลุ่มในระยะทางไกล โดยมีนัยทางศาสนาและสังคม (Social Movement) ซึ่งเริ่มมีการพูดถึงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 เมื่อสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ แห่งประเทศกัมพูชาเป็นผู้นำขบวน “การจาริกของความจริง”(pilgrimage of truth) ซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุน ด้วยเห็นว่ามีจุดหมายเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของประชาชนชาวเขมร หลังจากบอบช้ำจากภัยสงครามที่ยืดเยื้อยาวนาน

อ่านต่อ

เปิดใจใสๆ กับวิชา ‘ความสุข’

อ.จงดี แก้ไข

‘ชีวิต คือ การเรียนรู้’ เป็นวลีฮิตที่เราได้ยินกันบ่อยมาก ซึ่งถ้าไม่นับการเรียนวิชาการในรั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่หลายคนรู้สึกแสนจะหนักและเหน็ดเหนื่อย ลองย้อนกลับไปดู ‘วิชาชีวิต’ ที่เราได้เรียนรู้จากโลกนอกห้องเรียนอันกว้างใหญ่กันบ้างดีกว่า ประสบการณ์ชีวิตครั้งไหนที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความสุขที่แท้จริงบ้าง?

ถ้ายังนึกไม่ออก….ขอให้ลองกลับไปนึกถึงครั้งที่คุณได้มีโอกาสเป็น ‘ผู้ให้’

เพราะนั่นคือบทเรียนสำคัญที่สุดบทหนึ่งของการเรียนรู้วิชา ‘ความสุข’ ที่แท้จริง…

วันนี้ความสุขประเทศไทย ชวนคุณมาเปิดใจใส ๆ เรียนรู้ความสุขจากการเป็นผู้ให้กับ ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ในฐานะตัวแทนงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของรางวัล The Giver สาขาความสุขจากการศึกษาเรียนรู้ โครงการ Mahidol Day of Service ปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ

ความสุขในโลกใต้น้ำ

14446236_1964025487157335_5265386944727222590_n

ท่ามกลางอากาศร้อนในเดือนเมษายน ความสุขประเทศไทยขอชวนไปทำความดีที่ได้ทั้งความเย็นกายเย็นใจกับเจ้าของรางวัล The Giver Award สาขาความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ ‘ดร.อาทร นกแก้ว’ ผู้เลือกกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ สร้างประโยชน์ให้ทั้งกับตัวเอง ท้องทะเล และสังคม

“ผมชอบดำน้ำเพราะเป็นคนชอบธรรมชาติ การดำน้ำเปิดมุมมองให้ผมได้เรียนรู้โลกใบใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย ทุกครั้งที่ได้ลงน้ำผมมีความสุขอยู่แล้ว แต่ว่าการที่ลงไปดำน้ำแล้วได้ทำประโยชน์ด้วย มันก็ยิ่งเป็นความสุขอีกต่อหนึ่ง เพราะเป็นความสุขที่มีประโยชน์กับคนอื่นด้วย

ดร. อาทร นกแก้ว เป็นทั้งศิษย์เก่าและอาจารย์ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยมหิดล งานหลักของ ดร.อาทร คือการเป็นอาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่หากมีเวลาว่างเมื่อไร ดร.อาทร ก็จะหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองกรุง มุ่งสู่ท้องทะเลสีฟ้าคราม ดำน้ำลึกลงไปจนถึงใต้ท้องทะเล เปิดใจกายในโลกใบใหม่ที่สงบและมีความสุข

อ่านต่อ

เลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

unnamed

การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปตลอดชีวิต นอกจากต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว ยังอาจมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่บางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลัง ดังเช่นที่ คุณธัชพรรณ บริเพ็ชร ประธานชุมชนบ้านแบบ เขตสาทร กรุงเทพฯ ตัดสินใจกล่าวคำปฏิญาณสาบานตนว่าจะขอ ‘เลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน’

เป็นการหยุดการดื่มเหล้าเพื่อสังสรรค์เฮฮาที่ต่อเนื่องมาตลอดเกือบ 40 ปี โดยไม่เคยนึกลังเลใจเลยแม้แต่น้อย

“พี่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุประมาณ 15 ปี ถ้ามีงานสังสรรค์อย่าง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ก็จะดื่ม เป็นการดื่มเพื่อเข้าสังคม สนุกสนานกับเพื่อน ก็ดื่มมาตลอด ไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกมาก่อนนะ (หัวเราะ)”

การดื่มเหล้าของคุณธัชพรรณในช่วง 2 -3 ปีแรกเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เธอจำฝังใจจนถึงทุกวันนี้

อ่านต่อ

ลานกีฬาพัฒน์

 

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%996s

รู้จักหรือยัง?…..’ลานกีฬาพัฒน์’ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ชาวกรุงได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย พัฒนาใจ

ท่ามกลางความเจริญและความสะดวกสบายของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ในบางแง่มุมชาวกรุงก็อาจกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสกับเขาได้เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องของการมีพื้นที่โล่งให้ขยับแข้งขยับขาออกกำลังกาย ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬาหรือเพื่อจัดกิจกรรมในชุมชน นับวันพื้นที่เหล่านี้ดูจะยิ่งหายากเข้าไปทุกที

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นถึงปัญหานี้เช่นเดียวกัน จึงทรงมีแนวพระราชดำริให้มีการจัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนในเมืองหลวงได้มีลานกีฬา เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งกายและใจ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ‘ลานกีฬาพัฒน์’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘ลานกีฬาแห่งความเจริญ’

อ่านต่อ

ชีวิตใหม่ของครูเพชร

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3-2

‘5ธันวาคม‘ ของทุกปี นอกจากจะมีความหมาย เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เป็นวันพ่อของลูกๆ ทุกคน วันนี้ของทุกปี ยังเป็นวาระสำคัญที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ…

…กลุ่มคนที่อยู่ในเงามืด…รอคอยการให้อภัย เพื่อปลดเปลื้องความผิดครั้งเก่า…

…และขอโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่…อีกครั้ง…

1 ในนั้นคือ ครูเพชร – อภิญญา โสดสงค์อดีตนักโทษหญิงคดีค้ายาเสพติด

ภาพของผู้หญิงผมสั้นรูปร่างทะมัดทะแมงในชุดกีฬาสีดำ ที่ก้าวขึ้นไปบนเวทีในงานแถลงข่าวโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน จัดโดย สสส. และธนาคารจิตอาสาเมื่อต้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา หากไม่ได้ฟังเรื่องราวที่ออกจากปากของเธอ คงไม่มีใครคิดว่า ‘ครูเพชร – อภิญญา โสดสงค์’ เจ้าของดวงหน้าสะอาดสะอ้าน ประกายตาที่มั่นใจคนนี้ จะเป็นคนเดียวกับนักโทษคดีค้ายาเสพติด ที่ถูกคุมขังในเรือนจำเป็นเวลาเกือบ 4 ปี

อ่านต่อ

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons