บทความเกี่ยวกับ “ศิลปะ”

“ศิลปะบำบัด” (Art Therapy) : เยียวยาจิตวิญญาณให้สมดุล

มนุษย์พบแล้วว่า “ศิลปะ” มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีไว้ผ่อนคลายหรือเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังสามารถนำศิลปะมาเยียวยาปัญหาด้านจิตใจได้อย่างดีเยี่ยม

เป็นเวลาเนิ่นนานมากแล้วที่ในต่างประเทศได้ใช้ “ศิลปะบำบัด” (Art Therapy) รักษาผู้ป่วยทาง กายและจิตใจ กระทั่งในประเทศไทยเราก็ใช้ ศิลปะบำบัดมานานกว่า 20 ปี แต่กลับเป็นที่รู้จักในวงแคบๆเท่านั้น

ผมคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องลึกซึ้งมาก ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีจุดสิ้นสุดและศิลปะก็ทำงานกับจิตใจของคนได้น่าสนใจทีเดียวเพราะศิลปะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้…
– อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส – จิตรกรและนักศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา และเป็นผู้อำนวยการสถาบันศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา (Therapeutikum))

อ่านต่อ

กระบวนการละคร

กระบวนการละครเป็นสิ่งสร้างเสริมสุขภาวะทีน่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชน

การเรียนรู้ของเยาวชนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และสามารถสื่อสารความคิดเพื่อการแกัปัญหาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมดทั้งปวงผมเชื่อว่ากระบวนการละครจะช่วยฝึกสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะละครสนใจในความเป็นมนุษย์
– พฤหัส พหลกุลบุตร มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายละครสร้างปัญญาเพื่อเยาวชน (Theatre for Transformation Network) และสร้างสุขภาวะปัญญาของสังคม

กระบวนละครไม่ได้อยู่ที่ด้านการผลิต องค์ประกอบความสวยงาม แต่อยู่ที่การสร้างให้เยาวชนได้เห็นถึงปัญหาที่อยู่รอบตัวและนำประเด็นนั้นมาพูดคุย ถกแถลง เปิดประเด็น เรียบเรียงอย่างมีกลวิธีให้สังคมเห็นความสำคัญถึงเรื่องดังกล่าวนั้นได้ เขาเจอประเด็นแรง เขาก็อยากสะท้อนมุมมอง พร้อมๆกับชวนชุมชนเข้าร่วมด้วย และนั่นต้องมีกลวิธีเสนอ
– ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

การจัดดอกไม้ : จัดใจให้ตื่นรู้

“ดอกไม้” คือตัวแทนแห่งความรัก ความเชื่อ ศาสนา ใช้เป็นยารักษาโรค และเป็นแหล่งอาหาร  เพราะก่อกำเนิดจากธรรมชาติ (ดิน น้ำ แสงแดด) ดอกไม้จึงเป็นพลังวิเศษแห่งธรรมชาติ

“การจัดดอกไม้” ก็คือ การสอดประสานอย่างกลมกลืนระหว่างพลังแห่งดอกไม้และพลังแห่งจิตใจของผู้จัดดอกไม้ ดังคำกล่าวที่ว่า จัดดอกไม้ จัดใจให้สงบและตื่นรู้

อ่านต่อ

ชีวิตเด็กชาวดอยที่เปลี่ยนแปลงด้วยละคร

Untitled-17

แน่นอนว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยตัวเราเองได้

เพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลทางความคิด

และวิถีการดำรงชีวิตซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ปัจจุบันมีผู้คนมากมายพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆ ให้เกิดขึ้น

อ่านต่อ

สิ่งที่ได้จากการร้องเพลง ที่เราอาจไม่เคยรู้


thaihealth_c_hjmtvwy25689
รู้หรือไม่ว่าการร้องเพลง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียด และเป็นการฝึกการหายใจ
และเปล่งเสียงทำให้อวัยวะในการควบคุมการหายใจมีความยืดหยุ่น
นอกจากการร้องเพลงยังให้ความบันเทิงแก่ผู้ร้องและคนรอบข้างอีกด้วย
อ่านต่อ

คุณหมอที่นี่ เขาจ่ายยาเป็นเพลงคลาสสิก

pill hamonic

เจ็บไข้ไม่สบาย? ชีวิตขาดแรงบันดาลใจ? เจแปน ฟิลฮาร์โมนิกา ออร์เคสตรา

พร้อมจัดสูตรยาเพลงคลาสสิกเฉพาะอาการ ส่งตรงถึงมือคุณด้วย Japan Pill-Harmonic

การเข้ามาของดนตรีสมัยใหม่หลากแนวทำให้คนญี่ปุ่น โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่

สนใจในดนตรีคลาสสิกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เจแปน ฟิลฮาร์โมนิกา ออร์เคสตรา
อ่านต่อ

Q: ทำไมเด็กถึงมีความสุขมากกว่าผู้ใหญ่ และทำอย่างไรผมถึงจะมีความสุขเหมือนตอนเป็นเด็ก

Q: ทำไมเด็กถึงมีความสุขมากกว่าผู้ใหญ่ และทำอย่างไรผมถึงจะมีความสุขเหมือนตอนเป็นเด็ก

A: ผมไม่แน่ใจว่า คำถามทั้งสองข้อนี้ มันมีคำตอบที่แน่นอนแท้จริงมั้ย  แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่า  คนที่ตั้งคำถามนี้  น่าจะรู้สึกว่า  ชีวิตตัวเองตอนนี้ไม่มีความสุขเท่าตอนเป็นเด็ก

อ่านต่อ

“เพลงไหนที่พี่ฟังแล้วมีความสุขมากที่สุดครับ เพราะอะไรครับ”

Q: เพลงไหนที่พี่ฟังแล้วมีความสุขมากที่สุดครับ เพราะอะไรครับ

A: เพลง ฤดูที่แตกต่างของพี่บอยด์ โกสิยพงษ์ ครับ เพราะเนื้อเพลงพูดถึงสัจธรรม ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป อ่านต่อ

“ทำไมความสุขถึงมีแป๊ปเดียว แต่ความทุกข์ถึงอยู่นาน”

Q: “ทำไมความสุขถึงมีแป๊ปเดียว แต่ความทุกข์ถึงอยู่นาน”

A: ผมคิดว่าเรื่องความสุขความทุกข์นั้นมันไม่มีสั้นหรือยาวครับ เพราะมันเป็นสัจธรรมซึ่งหมายถึงความจริงที่เกิดจากใจตัวเอง อ่านต่อ

“ความสุข คืออะไรคะ”

Q : “ความสุข คืออะไรคะ”

A : ความสุข คือ ความรู้สึกที่เป็นบวก ปลอดโปร่ง ไร้สิ่งบีบคั้น ขณะเดียวกันก็ไม่บีบคั้นกายและใจ พุทธศาสนาเรียกว่า สุขเวทนา ซึ่งมีทั้งความรู้สึกสุขทางกาย และสุขทางใจ (กายิกสุข และเจตสิกสุข) หากแยกประเภทของความสุขตามแหล่งที่มา จะมีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ อ่านต่อ

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons