บทความเกี่ยวกับ “ภาวนา”

การเขียนภาวนา เพื่อ สมดุลของความคิดและจิตใจ

การเขียนภาวนาคือ การเขียนเพื่อค้นหา ทำความเข้าใจ และปลดปล่อยพันธนาการในชีวิตของตน ฉะนั้นการเขียนภาวนาจึงไม่จำเป็นต้องเขียนเก่งเขียนดี แต่เป็นการเขียนเพื่อปรับสมดุลของความคิด และเพื่อสุขภาวะของจิตใจ

การเขียนเพื่อค้นหาตนเองนั้น กระดาษเปรียบเหมือนกระจกเงา การเขียนก็เป็นเช่นเรากำลังส่องกระจกดูตนอย่างเพ่งพินิจดังดำดิ่งสู่ท้องทะเลลึกแล้วพบสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่สารพัด

อ่านต่อ

ฝึกสมาธิได้ที่ชายทะเล

1 ที่ริมทะเล…มีสิ่งเกื้อกูลหลายอย่างที่เชื้อเชิญให้เรา “อยู่กับปัจจุบัน” ได้ดี ความชุ่มชื้นของอากาศที่หนาตัวและกลิ่นทะเลและสาหร่ายเค็ม ๆ หรือเป็นเสียงของคลื่นที่โยนตัวเข้าหาฝั่งไม่หยุดหย่อน กับเสียงของกลุ่มนกนางนวลโบยบินแทรกมาระยะ ๆ หรือเม็ดทรายเปียกชื้นที่แทรกตัวเบียดกันระหว่างนิ้วเท้าของเรา ที่ริมทะเล…หากเราเอาใจของเรามาใส่ใจอยู่ที่ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเต็มที่ เราจะสามารถใช้ชายทะเลเป็นที่ฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี อ่านต่อ

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons