บทความทั้งหมด

ผลการค้นหา “2557/06”

ความสุขของคนปัจจุบัน

‘จงกินดื่มและหาความสำราญ เพราะพรุ่งนี้ก็ตายแล้ว’

ที่มาของคำกล่าวแบบสุขนิยมสุดโต่งนี้อาจไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่ดูเหมือนจะเหนี่ยวนำความคิดคนในสังคมร่วมสมัยปัจจุบันมิใช่น้อย

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

ความสุขของคนปัจจุบัน

‘จงกินดื่มและหาความสำราญ เพราะพรุ่งนี้ก็ตายแล้ว’

ที่มาของคำกล่าวแบบสุขนิยมสุดโต่งนี้อาจไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่ดูเหมือนจะเหนี่ยวนำความคิดคนในสังคมร่วมสมัยปัจจุบันมิใช่น้อย

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...