Archive for August, 2017

การหายใจ (ปราณายามะ) : เพื่อพลังชีวิตทั้งกายและใจ

“การหายใจ” คือ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

การหายใจของคนเราโดยทั่วไปมักเป็นไปตามระบบอัตโนมัติของร่างกาย ที่บางครั้งราบรื่น บางครั้งติดขัด บางครั้งถึงกับสะดุดหยุดลง เช่นในยามที่ตื่นเต้น ตกใจ หรือช็อค

ใน 1 นาที คนเราจะหายใจราว 15 ครั้ง (21,600 ครั้ง ใน 1 วัน) ลมหายใจจะนำก๊าซออกซิเจน ไปเผาผลาญกับกลูโคสในระดับเซลล์ทำให้ เกิดพลังงานแก่กล้ามเนื้อ อวัยวะ และสมอง ลมหายใจส่งผลต่อการกระทำทุกอย่างของคนเรา

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

Body Scan : เพื่อชีวิตที่เบากายเบาใจและปิติสุข

Body Scan คือ การเยียวยาร่างกายและจิตใจ ด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ โดยการส่งจิตไปยังร่างกายเพื่อผ่อนคลายความกังวลกลัวหรือความเครียดจากสารพัดสาเหตุ ครั้นได้คลี่คลายทั้งกายและใจเท่ากับการได้พักผ่อนในระดับลึก จิตใจก็จะสงบสบาย ความทุกข์ความปวดสารพันก็จะบรรเทาเบาบางลง

คุณหมอโรจน์ (นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ จากโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก) ได้เล่าว่า

เคยดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายซึ่งเผชิญความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส แม้ได้รับมอร์ฟีนระงับปวดในปริมาณที่สูงมากแล้ว แต่ความเจ็บปวดดูเหมือนจะไม่ทุเลาลง เลยชวนให้ลองทำ Body Scan ดู เมื่อทำได้ ๒-๓ ครั้ง คนไข้จะรู้สึกสงบ สบาย หายกระสับกระส่าย สามารถลดปริมาณการใช้ยาแก้ปวดลงมาก และนอนหลับได้ทั้งคืน

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

สมถะภาวนาและวิปัสสนา

ภาวนา แปลว่า การเจริญ การอบรม การทำให้มีให้เป็นขึ้น หมายถึง การทำจิตใจให้สงบและทำปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตไปตามแบบที่ท่านกำหนดไว้ ซึ่งเรียกชื่อไปต่างๆ เช่น การบำเพ็ญกรรมฐาน การทำสมาธิ การเจริญภาวนา การเจริญจิตภาวนา

ภาวนา ในทางปฏิบัติท่านแบ่งไว้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ
1.สมถะภาวนา การอบรมจิตใจให้สงบ ซึ่งได้แก่สมถกรรมฐานนั่นเอง เรียกว่า จิตภาวนา ก็ได้
2.วิปัสสนาภาวนา การอบรมปัญญาให้เกิด ซึ่งได้แก่วิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง เรียกว่า ปัญญาภาวนา ก็ได้ ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ภาวนามัย คือบุญที่เกิดจากการภาวนา
– จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมืองไทยเมืองพุทธอย่างบ้านเรานั้น การอบรมสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนามีอยู่หลายแห่งที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจและมีคุณค่าอเนกอนันต์ แต่จะขอยกตัวอย่างสัก 1 แห่งซึ่งค่อนข้างอยู่ในกระแสเป็นที่รู้จักของคนหนุ่มคนสาวในยุคนี้ คือ “โกเอ็นก้า”

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

สมาธิการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต : สมาธิเพื่อการตื่นรู้อันผ่องพิสุทธิ์

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 6 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสมาธิโลก”

นับได้ว่าการทำสมาธิ (Meditation) เป็นภูมิปัญญาของชาวพุทธซึ่งเผยแผ่ไปทั่วโลกได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง โดยชาวอเมริกันและผู้คนภาคพื้นทางยุโรปให้ความนิยมยิ่งขึ้นทุกขณะ หลังจากที่พบว่า ช่วยแก้ปัญหาความเครียด อาการนอนไม่หลับ ลดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ลงอย่างน่าอัศจรรย์

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

การสวดมนต์ภาวนา : หนทางแห่งการเข้าถึงพระนิพพาน

ครั้งพุทธกาล ก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนท์ได้ทูลถามว่าผู้ใดจะเป็นตัวแทนหลังจากทรงปรินิพพานแล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “…ธรรม… หรือสิ่งที่เราได้สอนไว้ จะเป็นตัวแทนของเรา” แล้วยังได้ตรัส แก่พระวักกลิอีกว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

“การสวดมนต์ภาวนา” จึงนับว่าได้กุศลขั้นสูงอย่างยิ่ง เนื่องจาก ได้อ่าน ท่องและศึกษาธรรมจากพระองค์และพระอริยะสาวก ฉะนั้น การสวดมนต์โดยใช้พระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนจนเป็นเหตุทำให้เกิดพระพุทธศาสนาาขึ้นมา เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขึ้นมา ก็เนื่องจากพระสูตรสำคัญดังต่อไปนี้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตยปริยายสูตร, มหาสติปัฏฐานสูตร, ธัมมนิยามสูตร เป็นต้น จึงเป็นการสวดมนต์ภาวนาที่มีอานิสงส์ มีบุญขั้นสูง เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนา เรียกว่า “ภาวนามัย”

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

นิเวศภาวนา : สู่การเดินทางแห่งจิตวิญญาณ

ท่ามกลางป่าคอนกรีตที่แวดล้อมด้วยเทคโนโลยี่ล้ำสมัย และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสารพัด แต่ความจริงก็คือ หลายต่อหลายชีวิตตกอยู่ในความว่างเปล่า เหงาเศร้า ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่า ไร้จุดหมาย ไร้แรงบันดาลใจ

พวกเราเสพสิ่งเร้าต่างๆทางการบันเทิงเริงรมย์ เพื่อชดเชยความเครียดความเซ็งอย่างสิ้นหวัง ทั้งๆที่การมีชีวิตอย่างมีคุณค่าคือสิ่งสุดปรารถนาระดับจิตวิญาณ (Soul)

บิล พล็อตคิน (Bill Plotkin) นักจิตวิทยาเชิงธรรมชาติ ได้กล่าวว่า

ความทุกข์ของผู้ทุกข์มักมีเหตุจากชีวิตที่ห่างหายจากธรรมชาติ ธรรมชาติคือความปรารถนาทางจิตวิญญาณมนุษย์ การทำจิตบำบัดที่ยังรักษากันในที่รโหฐาน ไม่อาจจะสนองตอบความกระหายทางจิตวิญญาณแห่งการออกสู่ผืนป่า ภูเขาลำเนาไพร กระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ทางเดินอันเลาะเลี้ยววกวนในป่าใหญ่ และสัตว์ป่าที่ไม่อาจคาดเดาพฤติกรรมได้

ผู้ที่ได้เคยออกสู่ผืนป่า จะรู้สึกได้ว่าป่ามีพลังการเยียวยาสูงอย่างน่าอัศจรรย์ ดังมีมนต์ขลังดึงดูดให้เราออกแสวงหา

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

พิจารณาความตาย : ไม่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักรู้

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่, ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต, ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึง ในเบื้องหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้ว และยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด, ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น
– มหาปรินิพพานสูตร มหา ที่ ๑๐ / ๑๓๙ / ๑๐๖

ความตาย คือ…นิรันดร์ นี่คือสิ่งที่ทุกคนจำต้องตระหนักไว้เสมอ แม้ผู้คนมากมายไม่อยากเผชิญ พูดถึง แม้แต่จะคิดถึง แต่ทุกชีวิตก็หนีความตายไปไม่พ้น ดังนั้นการพิจารณาความตายด้วยความสงบสุขุมจึงน่าจะมีคุณค่าสำหรับชีวิตที่ยังอยู่

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

พัฒนาภาวะผู้นำ : เพื่อโลกสู่สันติสุข

โลกก้าวสู่ยุคซึ่งมากด้วยคนหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ นั่นหมายถึงพวกเขาปรารถนาที่จะบ่มเพาะตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักแห่งความยุติธรรม ต้องการขัดเกลาตนเพื่อให้รู้เท่าทันสังคม เข้าใจผู้อื่นและตนเองอย่างลึกซึ้ง หนุ่มสาวผู้มากด้วยคุณภาพเหล่านี้ ล้วนใฝ่ฝันถึงสังคมที่เปี่ยมด้วยความสันติสุขและสงบร่มเย็น

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

New Heart New World : หัวใจตื่นรู้

ความอยู่รอด ความรัก ความสำเร็จ ชื่อเสียง เงินทอง อำนาจ ฯลฯ … ล้วนคือสิ่งที่ปุถุชนต่างดิ้นรนไขว่คว้า ประหนึ่งว่าเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดของมนุษยชาติ ทั้งๆที่แท้แล้วเมื่อได้มามากมายเพียงใด คนเราก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยสุดสิ้นการดิ้นรนแสวงหา หนำซ้ำยังเพิ่มความเครียดความทุกข์ให้แก่นเองอย่างสุดบรรยาย นั่นยังมิต้องพูดถึงระหว่างทางของการไขว่คว้าที่ต้องเผชิญฯกับการยื้อแย่งกันอย่างโหดร้ายและระทมทุกข์สารพัด

ทั้งปวงนี้มิใช่เป็นเพียงปัญหาระดับปัจเจกเท่านั้น แต่มันถึงกับนำวิกฤตมาสู่มวลมนุษย์อย่างคาดไม่ถึง ! ดังนั้น ก่อนที่หายนะจะมาเยือน มนุษย์ต้องตื่นรู้จากการหลับใหลที่เคยเป็นมาอย่างยาวนาน จะต้องตื่นอย่างรู้เท่าทันว่า สรรรพสิ่งทั้งปวงล้วนโยงใยกันอย่างลึกซึ้ง ตื่นเพื่อรับรู้ถึงชีวิตใหม่ มีหัวใจดวงใหม่   นั่นคือ “หัวใจตื่นรู้” ที่ มีอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นและมีความสุขแท้

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา

มหาวิทยาลัยนาโรปะ (มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1947 โดยผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบต นามว่าเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช เป็นแหล่งที่ริเริ่มแนวคิดเรื่องจิตปัญญาศึกษา สถาบันการศึกษาแห่งนี้โดดเด่นในด้านการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เคารพต่อเพื่อนมนุษย์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง การสืบค้นสำรวจภายในตนเอง เพื่อนำสู่การหยั่งรู้อย่างลึกซึ้ง

นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาที่ใช้แนวคิดจิตปัญญาในการจัดการเรียนการสอนยังมีที่ California Institute of Integral Studies (CIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Buddhist Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน และ Sathya Institute of Higher Learning ประเทศอินเดีย

อ่านต่อ…

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...