ทำงานแล้ว ทำ “ใจ” หรือยัง

ในขณะที่เราทำงาน ใจเราก็ทำงานไปพร้อมกัน แล้วเราหาใจเราเจอหรือยังครับ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง