Transcendence กับ สติสัมปชัญญะ

คุณเป็นหนึ่งคนหรือเปล่าที่ทำอะไรโดยไม่รู้ตัว Transcendence หนังดีอีกเรื่องที่จะช่วยให้เรารู้ว่า สติสัมปชัญญะ สำคัญกับเราแค่ไหน

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ...
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
Rodney Gunter Womens Jersey